Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Δείτε ενδεικτικό Πίνακα με φορολογικά Βιβλία & Στοιχεία του ΚΦΑΣΕνδεικτικός πίνακας με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής – Φοροτεχνικός


Αναδημοσίευση απο http://www.taxheaven.gr/


Ενδεικτικός πίνακας με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα
Περιγραφή φορολογικού στοιχείου *Τρόπος τήρησηςΣχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.Θεώρηση ή Σήμανση
Δελτίο ΑποστολήςΧειρόγραφοΆρθρα 5 & 9Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Δελτίο ΑποστολήςΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 5 & 9Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με οποιοδήποτε στοιχείο αξίαςΧειρόγραφοΆρθρα 5 & 9Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με οποιοδήποτε στοιχείο αξίαςΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 5 & 9Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (πώληση αγαθών)ΧειρόγραφοΆρθρα 6 & 9Αθεώρητο
Τιμολόγιο (πώληση αγαθών)Με χρήση Η/ΥΆρθρα 6 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών)ΧειρόγραφοΆρθρα 6 & 9Αθεώρητο
Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών)Με χρήση Η/ΥΆρθρα 6 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.)ΧειρόγραφοΆρθρα 6 & 9Αθεώρητο
Τιμολόγιο (επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.)Με χρήση Η/ΥΆρθρα 6 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (Αγοράς αγροτικών προϊόντων)ΧειρόγραφοΆρθρα 6 & 9Αθεώρητο
Τιμολόγιο (Αγοράς αγροτικών προϊόντων)Με χρήση Η/ΥΆρθρα 6 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
ΕκκαθαρίσειςΧειρόγραφεςΆρθρα 6 & 9Αθεώρητες
ΕκκαθαρίσειςΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 6 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
ΦορτωτικήΧειρόγραφηΆρθρα 8 & 9Αθεώρητη
ΦορτωτικήΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 8 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Κατάσταση αποστολής αγαθώνΧειρόγραφηΆρθρα 8 & 9Αθεώρητη
Κατάσταση αποστολής αγαθώνΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 8 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη μεταφοράςΧειρόγραφηΆρθρα 8 & 9Αθεώρητη
Απόδειξη μεταφοράςΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 8 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράςΧειρόγραφοΆρθρα 8 & 9Αθεώρητο
Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράςΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 8 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών **Με χρήση Φ.Τ.Μ.Άρθρα 7 & 9
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών **Με χρήση Η/ΥΆρθρα 7 & 9Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών **Με χρήση Φ.Τ.Μ.Άρθρα 7 & 9
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών **Με χρήση Η/ΥΆρθρα 7 & 9Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη αυτοπαράδοσηςΧειρόγραφηΆρθρα 8 & 9Αθεώρητη
Απόδειξη αυτοπαράδοσηςΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 8 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη δαπάνηςΧειρόγραφηΆρθρα 8 & 9Αθεώρητη
Απόδειξη δαπάνηςΜε χρήση Η/ΥΆρθρα 8 & 9Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
* Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο 9 του νέου Κ.Φ.Α.Σ. και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1004/4.1.2013. Στην ερμηνευτική προσέγγιση δίνονται διευκρινίσεις εκτός των άλλων και για τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1082/2.6.2003 & ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 που σχετίζονται με τη θεώρηση. ** Δείτε επίσης και την παρ. 1 του άρθρου 9 της ερμηνευτικής απόφασης ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 που αναφέρει τι γίνεται στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από χρήση Φ.Τ.Μ. ή Η/Υ για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών.
Περιγραφή φορολογικού βιβλίουΤρόπος τήρησηςΣχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.Θεώρηση
Έντυπα καταχώρησης των πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 4 (πρώην πρόσθετα βιβλία)ΧειρόγραφαΆρθρο 4 παρ. 23Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Έντυπα καταχώρησης των πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 5 (πρώην πρόσθετα βιβλία)Με χρήση Η/ΥΆρθρο 4 παρ. 23Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Βιβλίο εσόδων - εξόδων (απλογραφικά)ΧειρόγραφοΆρθρα 4 & 9Αθεώρητο
Βιβλίο εσόδων - εξόδων (απλογραφικά)ΜηχανογραφικόΆρθρα 4 & 9Αθεώρητο
Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής (απλογραφικά)ΧειρόγραφαΆρθρα 4 & 9Αθεώρητα
Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής (απλογραφικά)ΜηχανογραφικάΆρθρα 4 & 9Αθεώρητα
Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά)ΧειρόγραφαΆρθρα 4 & 9Αθεώρητο
Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά)Με χρήση Η/ΥΆρθρα 4 & 9Αθεώρητο
Βιβλίο απογραφών & ισολογισμών (διπλογραφικά)ΧειρόγραφαΆρθρα 4 & 9Αθεώρητο
Βιβλίο απογραφών & ισολογισμών (διπλογραφικά)Με χρήση Η/ΥΆρθρα 4 & 9Αθεώρητο
Ημερολόγιο μεταφοράςΧειρόγραφοΆρθρα 8 & 9Αθεώρητο
Ημερολόγιο μεταφοράςΜηχανογραφικόΆρθρα 4 & 9Αθέωρητο
Βιβλίο κινητής αποθήκηςΧειρόγραφαΆρθρο 5 παρ. 4Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.


Ενδεικτικός πίνακας με βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις εκτός Κ.Φ.Α.Σ.
Περιγραφή φορολογικού βιβλίου ή στοιχείουΤρόπος τήρησηςΣχετικές διατάξειςΘεώρηση
Βιβλιάριο συντήρησης Φ.Τ.Μ.ΧειρόγραφοΆρθρο 4 παρ. 2 ν. 1809/1988Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Βιβλίο κοστολογίου ΟικοδομώνΧειρόγραφα ή ΜηχανογραφικάΆρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Στοιχείο παράδοσης κτισμάτωνΧειρόγραφοΆρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Στοιχείο παράδοσης κτισμάτωνΜε χρήση Η/ΥΆρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου