Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ποιοι εξαιρούνται από το «χαράτσι» για τα ακίνητα


Ποιοι εξαιρούνται από το «χαράτσι» για τα ακίνητα
Πλήρη απαλλαγή από το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) του 2013 που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ή την καταβολή του μειωμένο ή σε περισσότερες δόσεις μπορούν να ζητήσουν οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ και οι έγγαμοι με εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ. «Κλειδί» για τη μείωση ή την απαλλαγή από το «χαράτσι» αποτελεί και η αξία της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη για να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης από το «χαράτσι» ή πληρωμής του σε περισσότερες από πέντε δόσεις ή μείωσης του τελικού ποσού θα πρέπει να πληρούνται πέντε κριτήρια:
1. Το ετήσιο εισόδημα του 2012 που θα δηλωθεί στην φετινή φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, και τις 8.000 ευρώ προκειμένου για έγγαμο. Το όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα. Δηλαδή για μία τετραμελή οικογένεια το όριο του ετήσιου εισοδήματος ορίστηκε σε 10.000 ευρώ.
2. Το ακίνητο να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτών.
3. Ο φορολογούμενος και ο ή η σύζυγος του και τα προστατευόμενα μέλη να μην έχουν άλλο ακίνητο, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία.
4. Η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ.
5. Η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν να πληρώσουν το ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ή την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον, όπως προστίθεται στην απόφαση, «βρίσκονται σε σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία να εξασφαλίσουν τροφή, ενδυμασία, περίθαλψη, κ.ά».
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, για να αποδείξουν ότι υφίσταται σοβαρή οικονομική δυσκολία.
Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα εκδοθεί συμπληρωματική απόφαση που θα εξειδικευθούν περαιτέρω τα κριτήρια για την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του ή την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συνυποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται το ποσό των 10 ευρώ, προκειμένου το ΕΕΤΑ να αποκοπεί από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και να βεβαιωθεί στη ΔΟΥ σε πέντε ίσες διμηνιαίες δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου