Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ εγκαταλείπει την Ελλάδα

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η ελληνική βιομηχανία καθώς μετά την Coca Cola και τη ΦΑΓΕ, ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ που περιλαμβάνει 80 περίπου εταιρίες, αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας του από την Ελλάδα στο Βέλγιο, με στόχο μεταξύ άλλων την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρίας προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές, τα διοικητικά συμβούλια της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και της Viohalco S.Α. εταιρίας συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της εταιρίας Viohalco S.A. με την εταιρία Compagnie Financiere et de Developpement Industriel S.A. με έδρα το Βέλγιο.

Ακόμη, όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013, και αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση. Επίσης, ενέκριναν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των δύο εταιρειών για τον διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα από το εμποροδικείο των Βρυξελλών για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, και έδωσαν την εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, σήμερα, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και της Viohalco S.A.ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, όρισαν εκπροσώπους για την υπογραφή του, και έδωσαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιρειών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ'Α εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσης αναδιάρθρωσης, η απορροφώσα εταιρία Viohalco S.A. εν συνεχεία θα απορροφήσει την εταιρία Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας Viohalco S.A. που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία (1) μετοχή της ViohalcoS.A. για κάθε μία (1) μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών και των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών Αρχών. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2013. Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, στόχος της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών.

Τελευταία ενημέρωση:  Δευτέρα 16-09-2013, 17:30


Ποιά είναι η ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία του μεγαλύτερου ελληνικού μεταλλουργικού ομίλου εταιριών. Ο Όμιλος περιλαμβάνει 80 περίπου εταιρίες, έξι από τις οποίες οι ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΤΕΜ και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι πρωτοπόρες στον τομέα τους η κάθε μία και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ παράλληλα έχει στην ιδιοκτησία του ορισμένα αστικά ακίνητα στην Αθήνα και σημαντικές εκτάσεις γης, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1937, εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1947 και συμπεριλαμβάνεται στο χρηματιστηριακό δείκτη της Μorgan Stanley (MSCI), για την Ελλάδα.
Οι εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό με αποτέλεσμα σήμερα ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στο εξωτερικό να υπερβαίνει τον πραγματοποιούμενο εντός Ελλάδος. Οι εξαγωγές κατευθύνονται σε 60 χώρες περίπου και γίνονται είτε απευθείας, είτε μέσω θυγατρικών εταιριών. Οι εταιρίες κατέχουν σημαντικά μερίδια της Ελληνικής αγοράς όπου, οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπων και εμπόρων. Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ απασχολεί σήμερα περισσότερους από 8.000 εργαζόμενους.

Πίεση στη μετοχή

Σημαντικά πιέσθηκε η μετοχή της Βιοχάλκο, στον απόηχο της ανακοίνωσης για μεταφορά της έδρας της από την Ελλάδα στο Βέλγιο. Οι μετοχές της εταιρίας έκλεισαν τη Δευτέρα με πτώση 7,62%, στα 4,12 ευρώ.

ΣΕΒ: Θα έπρεπε να έχει κτυπήσει καμπανάκι κινδύνου στην Κυβέρνηση

Το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο όλο και περισσότερες βιομηχανίες αποφασίζουν ή εξετάζουν την πιθανότητα να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, θα έπρεπε να κτυπήσει καμπανάκι κινδύνου στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και στον πολιτικό κόσμο γενικότερα, αναφέρει ο ΣΕΒ σε σημερινή ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για μεταφορά της έδρας της στο Βέλγιο. Ο ΣΕΒ υπεραμύνεται της επιλογής της επιχείρησης ενώ ασκεί κριτική λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ασχολείται σύσσωμη επί ένα χρόνο με το θέμα του ΦΠΑ στα εστιατόρια, ενώ ταυτόχρονα αγνοεί το θέμα των ΕΦΚ στην ενέργεια». Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου επισημαίνονται ακόμη τα εξής:

- Είναι θετικό ότι υπάρχουν στη χώρα μας επιχειρήσεις με διεθνή εμβέλεια, που έχουν τη δυνατότητα να στέκονται στα διεθνή χρηματιστήρια και να αντιμετωπίζουν μέσα από πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές τις αντιξοότητες που δημιούργησε στην Ελλάδα η πτώχευση του δημοσίου. Είναι θετικό επίσης ότι η συγκεκριμένη απόφαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν φαίνεται να θίγει την ντόπια παραγωγή, και απασχόληση και τις εξαγωγές από τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες.

- Είναι καιρός η κυβέρνηση να ενσκήψει αποφασιστικά στα συσσωρευμένα, ζωτικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική πολιτική στην ελληνική βιομηχανία, που παραμένει ο σημαντικότερος κλάδος της οικονομίας από πλευράς προστιθέμενης αξίας, απασχόλησης, εξαγωγών και ο μεγαλύτερος τροφοδότης του κράτους σε φόρους και κοινωνικές εισφορές.

- Ο ΣΕΒ έχει εδώ και καιρό εκπέμψει σήμα κινδύνου, προειδοποιώντας προς πάσα κατεύθυνση ότι η ελληνική βιομηχανία, παρά τη μέχρι σήμερα θαυμαστή ανθεκτικότητά της, δεν αντέχει πια κάτω από το συνδυασμένο βάρος τής κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας, της υπερφορολόγησης, του αβάσταχτου κόστους της ενέργειας και του αντιεπενδυτικού περιβάλλοντος. Η αποβιομηχάνιση του τόπου δεν είναι ούτε πραγματικότητα ούτε νομοτέλεια. Είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα επιλογής».

ΣΕΒΕ: Απαιτεί ρευστότητα η παραμονή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Διπλό μήνυμα, προς την κυβέρνηση και τις τράπεζες, απηύθυνε σήμερα, με αφορμή και τη μεταφορά έδρας της "Βιοχάλκο" στο εξωτερικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Δημήτρης Λακασάς, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του εξαγωγικού συνεδρίου “IATTO FORUM – EXPORT SUMMIT II”, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 25-27 Σεπτεμβρίου. Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ.Λακασάς είπε χαρακτηριστικά -απαντώντας σε σχετικό ερώτημα- ότι είναι πολύ καλό το ότι συζητάει με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών και των μεγάλων επενδυτών, "αλλά πρέπει να βλέπει εξίσου τους Ελληνες επιχειρηματίες" (σ.σ. η "Βιοχάλκο" αποφάσισε μεταφορά έδρας στο Βέλγιο, σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, με στόχο -μεταξύ άλλων- την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση).


http://www.express.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου