Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Με μαζικές εξώσεις κινδυνεύουν οι έμποροι

Με μαζικές εξώσεις κινδυνεύουν οι έμποροι
O κίνδυνος μαζικών εξώσεων των εμπόρων είναι πλέον ορατός μετά τις προθέσεις της τρόικας να ζητήσει από το υπουργείο Ανάπτυξης την πλήρη απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων, όχι μόνο των νέων αλλά και όσων βρίσκονται σε ισχύ. Μάλιστα οι έμποροι κάνουν λόγο για τον κίνδυνο να υπάρξει «συμφόρηση των δικαστηρίων» αφού οι σημερινοί ενοικιαστές, οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβόλαια 12ετίας, θα βρεθούν αιφνιδίως σε διαδικασία έξωσης.

Υπόμνημα στην τρόικα

Από την πλευρά της, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται στα «δύο στενά». Από τη μία πλευρά είναι οι έμποροι, οι οποίοι βιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο τις συνέπειες της ύφεσης, και από την άλλη η τρόικα, η οποία ζητεί την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς των μισθώσεων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) κ. Βασίλης Κορκίδης απέστειλε σχετικό υπόμνημα στην τρόικα, όπως και στον υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη. Το νομοσχέδιο για τις εμπορικές μισθώσεις πρόκειται σύντομα να συνταχθεί.

Βασική θέση των εμπόρων είναι κατ' αρχάς η διατήρηση της 12ετίας για τις υφιστάμενες μισθώσεις και παράλληλα να ρυθμιστούν οι «στρεβλωτικές μισθώσεις των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικά ταμεία, ιδρύματα και κληροδοτήματα», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο κ. Κορκίδης επεσήμανε προς την τρόικα ότι «η ελληνική αγορά και η κοινωνία έχουν ιδιαιτερότητες, όπως η έλλειψη συμβατικής ισότητας που αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση και η απροθυμία των ιδιοκτητών να δέχονται ρήτρα εξόδου στα συμβόλαια»και κυρίως ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γεγονός πως «στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές μικρές ιδιοκτησίες και επίσης πολλές μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις».

Ως εκ τούτου προτείνει περίοδο προστασίας που «δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι χρόνων για όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα», με εξαίρεση τα ακίνητα που ανήκουν σε ιδρύματα, κληροδοτήματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τα οποία η ελάχιστη διάρκεια προστασίας πρέπει να είναι 12 χρόνια. Και σε περίπτωση αντίθετης συμβατικής συμφωνίας ισχύει η παραπάνω διάρκεια (6ετία και 12ετία). Εξαιρούνται οι εκ της φύσεώς τους εποχικές δραστηριότητες (πώληση εποχικών ειδών).  Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής έχει δικαίωμα να «κλείσει» το ακίνητο και για τον επόμενο χρόνο κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη.

Καταγγελία της σύμβασης

Επίσης ο μισθωτής μπορεί για σοβαρούς λόγους να καταγγείλει τη σύμβαση προ έξι μηνών με συστημένη επιστολή. Οι μισθώσεις των έξι ετών για όλες τις δραστηριότητες και των 12 ετών για ειδικές περιπτώσεις να ανανεώνονται αυτόματα για άλλη μία εξαετία ή 12ετία αντίστοιχα, εκτός αν έχει δοθεί ειδοποίηση για τη λήξη της σύμβασης προ έξι και 12 μηνών αντίστοιχα. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να αρνηθεί την ανανέωση μόνο για περιοριστικά αναφερόμενους στον νόμο λόγους, που είναι η ιδιοχρησιμοποίηση, η ιδιοκατοίκηση αυτού και των συγγενών του, οι δομικές επεμβάσεις για πώληση και άλλους λόγους.
http://www.tovima.gr/
Δημοσιεύτηκε στο HeliosPlus στις 19 Σεπτεμβρίου 2013  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου