Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Στα 316,9 δισ. ευρώ αυξήθηκε το χρέος στο β΄ τρίμηνο του 2013

Στα 316,9 δισ. ευρώ αυξήθηκε το χρέος στο β΄ τρίμηνο του 2013

Στα 316,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ελληνικό χρέος στο  τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2013, από 305,6 δισ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013.
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης τα οποία αναφέρονται στα έσοδα (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κλπ) και στις δαπάνες (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, ενδιάμεση ανάλωση, κοινωνικές παροχές, πληρωμές τόκων, κλπ) στο  τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2013 τα έσοδα ανήλθαν στα 19,1 δισ. ευρώ και οι συνολικές δαπάνες στα 33,1 δισ. ευρώ.
Στο σκέλος των εσόδων, 5,55 δισ. ευρώ προήλθαν από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές, 4,33 δισ. ευρώ από φόρους στο εισόδημα, περίπου 5,95 δισ. ευρώ από κοινωνικές εισφορές, 3,034 δισ. ευρώ από λοιπά τρέχοντα έσοδα και 253 εκατ. ευρώ από κεφαλαιακές μεταβιβάσεις.
Στο σκέλος των δαπανών, 5,467 δισ. ευρώ δόθηκαν για αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, 9,74 δισ. ευρώ για κοινωνικές παροχές, 2 δισ. ευρώ περίπου για δαπάνες προϊόντων και υπηρεσιών, 323 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις, 537 εκατ. ευρώ για λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, 13,05 δισ. ευρώ για κεφαλαιακές μεταβιβάσεις και 1,92 δισ. ευρώ για πληρωμή τόκων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των δεδομένων σε τριμηνιαία βάση είναι συνεπείς με της μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ετήσιων δεδομένων, τα οποία δημοσιεύονται από την Eurostat στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος τον Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου