Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Γνώμη: Μικρομεσαίες χωρίς ρευστότητα

Μείζον πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για προγράμματα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα αποτελέσματα στην πράξη είναι πενιχρά. Την πικρή αυτή διαπίστωση ανέδειξε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας στην τελευταία Γενική Συνέλευσή της, στο Κιλκίς.
Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε, ότι από το 2010 μέχρι σήμερα η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες, έχει χορηγήσει χρηματοδότηση σε 3.400 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο αριθμός αυτός είναι απελπιστικά μικρός, αν αναλογιστεί κανείς ότι στη χώρα λειτουργούν περισσότερες από 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο κ. Μίχαλος υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο διάστημα Οκτωβρίου 2012 - Μαρτίου 2013, μόλις το 25% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έκανε αίτηση για τραπεζικό δάνειο έλαβε το πλήρες ποσό που ζήτησε, σημειώνοντας πως το αντίστοιχο ποσοστό στη Φινλανδία ανέρχεται στο 79% και στη Γερμανία στο 85%. Ακόμη, κατέγραψε ότι τον Απρίλιο του 2013 το επιτόκιο δανεισμού για επιχειρηματικά δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ, με περίοδο ωρίμανσης κάτω του ενός έτους, ήταν περίπου 7% στην Ελλάδα, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Αυστρία μόλις που ξεπερνούσε το 2%.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση που γίνεται αυτό το διάστημα στις Βρυξέλλες, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Ε.Ε., «στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας», είπε ότι σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δανειοδότησης και εγγύησης δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ευρωπαϊκών φορέων, όπως η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις που διατυπώνει η ίδια πηγή, οι αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ενωση περιλαμβάνουν νέους ορισμούς και προϋποθέσεις, που, αν υιοθετηθούν, θα επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα του ευρωπαϊκού Νότου, καθώς θα καταστήσουν αδύνατη τη συμμετοχή των μμε σε ανάλογα προγράμματα στο μέλλον, καταργώντας πρακτικά το εργαλείο των επιχειρηματικών ενισχύσεων.
Το «μικρομεσαίο» μέλλον μοιάζει λίγο σκοτεινό, σε μια Ευρώπη που εδώ και χρόνια επέμεινε να θεωρεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας. Η κρίση συνεχίζει να ανατρέπει ισορροπίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η αρχική ανάπτυξη της Ενωμένης Ευρώπης. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ jkan@naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου