Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Πάλι πρόστιμα;


Πάλι πρόστιμα;

Άρθρο απο τη λογιστική prosvasis : τεύχος 389
Έχω βαρεθεί πλέον να ακούω κάθε μέρα για τους καινούργιους φόρους που πρόκειται να μας επιβληθούν, αν και οι εταίροι της κυβέρνησης κόπτονται ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν νέα μέτρα.
Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο οι πελάτες, θα σας κοιτάνε με μισό μάτι, θεωρώντας σας υπεύθυνους για τα νέα φορολογικά τους βάρη, σε σημείο που θα πρέπει να τους υπενθυμίζετε ότι το όνομά σας είναι άλλο από το… Χάρης. Αν δε πέσετε σε συνωνυμία, όπως συμβαίνει με τον έτερο Καππαδόκη της Prosvasis, τον κ. Χάρη Τσοχαντάρη, θα σας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντας!!!
Οπότε (για να σας ελαφρύνω λίγο τη διάθεση!!!), θεώρησα σκόπιμο να σας παραθέσω τα νέα πρόστιμα της εργατικής νομοθεσίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζόμενου στον Πίνακα Προσωπικού, έτσι όπως ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθ. 27397/122/19.2.2013 (ΦΕΚ 2062/Β’/23.8.2013) απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Συνοπτικά, λοιπόν, η απόφαση λέει ότι εάν επιχείρηση έχει παραβλέψει -για οποιονδήποτε λόγο- την αναγραφή εργαζόμενου σε αυτήν στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού, ο οποίος υποχρεωτικά τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να τον προσκαλέσει για παροχή εξηγήσεων, της επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
Ο κατώτατος νόμιμος μισθός, χωρίς προσαυξήσεις λόγω τριετιών, επί δεκαοκτώ (18) μήνες εργασίας για τον υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο ημερομίσθιο, χωρίς προσαυξήσεις λόγω τριετιών, επί 403 ημέρες εργασίας για τον αδήλωτο εργατοτεχνίτη, όπως θεσπίζεται στον Ν.4093/2012, άρθρο 1, υποπαρ. ΙΑ.11.
Συγκεκριμένα, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:
 ΜισθόςΕπί μήνες 
εργασίας
Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο
Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών586,08 €1810.549,44 €
Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών510,95 €189.197,10 €
 
 ΗμερομίσθιοΕπί ημέρες 
εργασίας
Επιβαλλόμενο 
πρόστιμο
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών26,18 €40310.550,54 €
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών22,83 €4039.200,49 €
Σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, εκτός του προστίμου, θα του επιβληθεί προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του τμήματος ή του συνόλου της εταιρείας, κατά το δοκούν του ελεγκτή, όπως ορίζεται στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 23, συνδυαστικά με το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011.
Προσοχή! Εάν έχει εν τω μεταξύ η επιχείρηση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο – εργοδότη, δεν ενδιαφέρει την υπηρεσία. Ισχύει η υποτροπή.
Συνολικά οι παραβάσεις για τις οποίες μπορεί ο ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, είναι οι κατωτέρω:
1. Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών (και ας μην γίνονται υπερωρίες).
2. Μη επίδειξη βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομοτεχνικών έργων.
3. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας προσωπικού.
4. Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο.
Τα πρόστιμα δε που επιβάλλονται για κάθε επιμέρους παράβαση είναι:
α) Για εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10, πρόστιμο: 300,00 ευρώ.
β) Για επιχείρηση – εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50, πρόστιμο: 1.000,00 ευρώ.
γ) Για επιχείρηση – εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150, πρόστιμο: 2.000,00 ευρώ.
δ) Για επιχείρηση – εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250, πρόστιμο: 3.000,00 ευρώ.
ε) Για επιχείρηση – εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω, πρόστιμο: 5.000,00 ευρώ.
Αυτά τα λίγα. Και τώρα ξέρετε. Συμπονάτε τους φίλους σας που τους βαφτίσανε … Χάρηδες.
Θ. Αλαφογιάννης http://www.prosvasis.com/gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου