Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Προς «διαγραφή» οφειλών

Προς «διαγραφή» οφειλών


Ξεκινά η διαδικασία για να «διαγραφεί» το 70% με 75% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς στο υπουργείο Οικονομικών πιστεύουν ότι είναι «ανεπίδεκτες είσπραξης».

Eτσι στην πράξη αποδεικνύεται... άνθρακες ο θησαυρός των υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών, η είσπραξη των οποίων θα έλυνε, όπως λεγόταν, το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Αλλωστε στον... πακτωλό των προς είσπραξη χρεών είχε στηριχθεί η επιχειρηματολογία για το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου στην προεκλογική περίοδο του 2009.
Εκτιμάται πως, από το σύνολο των χρεών προς το Δημόσιο ύψους 62 δισ. ευρώ, αυτά που μπορούν να εισπραχθούν είναι περί τα 15 με 18 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης. Πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εξαντληθεί σωρευτικά όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η πλήρης εξόφλησή της.
Προς «διαγραφή» οφειλών
Οπως λένε στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οι «διαγραφές» πρέπει να προχωρήσουν, καθώς στόχος είναι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός να επικεντρωθεί στο κυνήγι όσων έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.
Κωδικοποίηση
Για να «διαγραφούν» οφειλές θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης και να καταχωρισθούν σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών καθώς και στο μηχανογραφικό σύστημα με κατάλληλη ειδική κωδικοποίηση.
Τα χρέη αυτά θα μπουν σε ειδικό αρχείο για 10 χρόνια. Μετά θα παραγράφονται. Εάν στο διάστημα αυτό εντοπισθούν περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, η υπόθεση θα βγαίνει από το αρχείο. Δηλαδή, μία οφειλή που έχει καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και χαρακτηρίζεται εκ νέου ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση.
Για όλα αυτά τα χρόνια, οι οφειλέτες των οποίων το χρέος έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης δεν θα λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα, οι λογαριασμοί τους θα είναι «μπλοκαρισμένοι», ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης περιουσιακού στοιχείου (που δεν είχε εντοπιστεί από τις Αρχές ή πρόκειται για κληρονομιά) θα κατάσχεται. Πάντως, αν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό χορηγείται βεβαίωση οφειλής.
Πιο αναλυτικά, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, για τον χαρακτηρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης πρέπει αποδεδειγμένα να συντρέχουν συνολικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων (κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή τυχόν άλλης πηγής εσόδων).
  • Να έχει ολοκληρωθεί η αναγκαστική εκτέλεση επί των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων και να έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη.
  • Να μην υπόκειται σε ακύρωση η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
  • Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, να έχει περατωθεί αυτή.
  • Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης ή περιουσίας, να έχει περατωθεί αυτή.
  • Να έχει υποβληθεί εμπεριστατωμένη έκθεση ελέγχου.
  • Να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης για οφειλή άνω των 10.000 ευρώ.
Κώστας Τσαχάκης http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου