Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Το Δημόσιο στήνει μπλόκα σε όσους δεν πληρώνουν

Το Δημόσιο στήνει μπλόκα σε όσους δεν πληρώνουν
Στοπ στις πληρωμές από το Δημόσιο, προς οποιονδήποτε δικαιούχο, αν υπάρχουν οφειλές φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου 2014, καθιερώνοντας αυτόματους συμψηφισμούς χρεών και πληρωμών. Οι πληρωμές μάλιστα θα παγώνουν ακόμα και αν ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση και δεν θα ξεμπλοκάρουν παρά μόνο εάν ο φορολογούμενος τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι αφενός θα υπάρξει αύξηση των δημοσίων εσόδων, αφετέρου θα ασκηθεί πίεση για την έγκαιρη υποβολή φοροδηλώσεων και περιοδικών δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών αφού στην αντίθετη περίπτωση οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να εισπράξουν ούτε ένα ευρώ από το Δημόσιο.
Κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη ορίζει ότι από τις αρχές του επόμενου έτους, για κάθε δημόσια δαπάνη που περνά από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, προκειμένου να γίνει η πληρωμή θα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αν προκύπτει οφειλή είτε για φόρους είτε για ασφαλιστικές εισφορές, τότε το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρά σε αυτόματους συμψηφισμούς, πληρώνοντας στον δικαιούχο μόνο ό,τι απομένει.
«Αυτό είναι το πρώτο βήμα για συμψηφισμούς παντού στη γενική κυβέρνηση», τονίζει κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών στα «ΝΕΑ», εξηγώντας όμως πως υπάρχουν και προβλήματα ιδίως με τις μηνιαίες επιχορηγήσεις, όπου τυχόν συμψηφισμός μπορεί να αφήσει χωρίς χρήματα έναν φορέα αν έχει παράλληλα χρέη στην Εφορία ή στο ΙΚΑ.
Η συγκεκριμένη απόφαση πάντως χαρακτηρίζεται «λειψή» από παράγοντες της αγοράς που επισημαίνουν πως θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και για την περίπτωση που το Δημόσιο χρωστά και δεν πληρώνει στην ώρα του.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, πριν από την πληρωμή κάθε δημόσιας δαπάνης, αναζητούν από τις Εφορίες και το ΙΚΑ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τον δικαιούχο.
Ειδικά για τις οφειλές στην Εφορία, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα προς τις ΔΟΥ με τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου πληρωμής από το Δημόσιο. Η ΔΟΥ ελέγχει και ενημερώνει την ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί στο Taxis, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.
Σε περίπτωση μη φορολογικά ενήμερου δικαιούχου, μόνο η οικεία ΔΟΥ πιστώνει με το ποσό του χρηματικού εντάλματος τις οφειλές και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης.
Το μπλόκο στις πληρωμές θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος στερείται φορολογικής ενημερότητας λόγω μη υποβολή δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση το χρηματικό ένταλμα πληρωμής παραμένει σε εκκρεμότητα με τον χαρακτηρισμό «Δέσμευση από ΔΟΥ» και δεν εξοφλείται μέχρι την τακτοποίηση των φορολογικών ή λοιπών υποχρεώσεων του φορολογουμένου.  Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για χρεωστική ασφαλιστική ενημερότητα. Διενεργείται αυτεπάγγελτα παρακράτηση του συνόλου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού με την υπό πληρωμή απαίτηση και εφόσον προκύπτει καταβλητέο ποσό, αυτό πιστώνεται και αποδίδεται μέσω της εντολής μεταφοράς στον λογαριασμό του δικαιούχου.
Η παραπάνω διαδικασία, με την πλήρη ενεργοποίηση της διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος του Δημοσίου με το Taxis θα γίνεται αυτοματοποιημένα. Καθώς όμως οι σχετικές εφαρμογές δεν είναι στο σύνολό τους έτοιμες, αρχικά οι πιστοποιημένοι λογιστές των ΥΔΕ θα ελέγχουν ηλεκτρονικά τη φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου χρηματικού εντάλματος και στη συνέχεια θα στέλνουν με φαξ στη ΔΟΥ το ειδικό έντυπο για τον συμψηφισμό της οφειλής.
Ανάλογη διεπαφή θα δημιουργηθεί και ανάμεσα στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ http://www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου