Πολλές ερωτήσεις έρχονται στην εταιρεία μας αυτές τις μέρες σχετικά με τη φορολόγηση της διαφοράς του εισοδήματος που προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με τα πραγματικά εισοδήματα.
Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση του τρόπου φορολόγησης αυτής της διαφοράς για τις δηλώσεις που αφορούν τα εισοδήματα του 2013 (δηλώσεις του 2014). Να σημειώσουμε ότι η φορολόγηση της διαφοράς εξαρτάται άμεσα από την πηγή των εισοδημάτων που έχει ο φορολογούμενος.
Τρόπος φορολόγησης της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε και της συνολικής ετήσιας δαπάνης για εισοδήματα έτους 2013 (δηλώσεις οικονομικού έτους 2014)
Σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994 (όπως ισχύει), η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους (αντικειμενικής δαπάνης και δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα και, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία (έχουμε δηλαδή μόνο τεκμαρτές δαπάνες), η διαφορά αυτή λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα:
Παράδειγμα 1
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες20.000
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα5.000
Εισόδημα από ακίνητα και κινητές αξίες0
Σύνολο εισοδήματος25.000
Τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: 40.000
Άρα η διαφορά των (40.000 – 25.000 =) 15.000 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών.
Κλιμάκιο
εισοδήματος
Φορολογικός
συντελεστή
%
Φόρος
κλιμακίου
Σύνολο
ΕισοδήματοςΦόρου
25.000,0022%5.500,0025.000,005.500,00
17.000,0032%5.440,0042.000,0010.940,00
ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ42%   
Παράδειγμα 2
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες10.000
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα15.000
Εισόδημα από ακίνητα και κινητές αξίες5.000
Σύνολο εισοδήματος30.000
Τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: 40.000
Άρα η διαφορά των (40.000 – 30.000 =) 10.000 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κλιμάκιο
εισοδήματος
Φορολογικός
συντελεστής
%
Φόρος
κλιμακίου
Σύνολο
ΕισοδήματοςΦόρου
50.000,0026%13.000,0050.000,0013.000,00
ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ33%   
Παράδειγμα 3
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες0
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα10.000
Εισόδημα από ακίνητα και κινητές αξίες15.000
Σύνολο εισοδήματος25.000
Τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: 40.000
Άρα η διαφορά των (40.000 – 25.000 =) 15.000 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εσόδων από ακίνητα και κινητές αξίες.
Κλιμάκιο
εισοδήματος
Φορολογικός
συντελεστής
%
Φόρος
κλιμακίου
Σύνολο
ΕισοδήματοςΦόρου
12.000,0010%1.200,0010.000,001.200,00
ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ33%   
Παράδειγμα 4
Φορολογούμενος δεν έχει πραγματικό εισόδημα για τη χρήση του 2013, αλλά έχει τεκμήρια 10.000.
Θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών.
Είναι σαφές ότι για το έτος 2013, οι φορολογούμενοι των παραδειγμάτων 1 και 4 πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις για το σύνολο των τεκμαρτών εισοδημάτων τους που φορολογούνται με την κλίμακα των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις και πιο συγκεκριμένα:
Παράδειγμα 1: Εισοδήματα από μισθούς 20.000 + διαφορά τεκμηρίων 15.000, άρα αποδείξεις για 35.000 ευρώ εισόδημα (35.000 x 25%), δηλαδή 8.750 ευρώ.
Παράδειγμα 4: Διαφορά τεκμηρίων 10.000 x 25% = 2.500 ευρώ αποδείξεις.
Απ. Αλωνιάτης