Σχετικά με εμάς...       


      
Μαζί σας επιχειρούμε…
     Γνωρίστε μας καλύτερα…


    Το Μαζί και όχι το «εμείς και εσείς» αποτελεί την επιλογή, τη γραμμή που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμεθα στο χώρο των Φορολογικών και Λογιστικών υπηρεσιών.
     Σήμερα αυτή η επιλογή είναι ίσως πιο επίκαιρη από ποτέ, αφού το «επιχειρείν» κινείται με δύσκολα βήματα και πολλά προβλήματα.

      Οι δρόμοι της συνεργασίας και της εξειδίκευσης  θα πρέπει να διαπλατυνθούν, μπροστά στις προκλήσεις των καιρών, μπροστά σε ένα διαφορετικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί αλλά και συνεχώς αναδιαμορφώνεται.

          ΣυνεργαζόμαστεΉταν το σύνθημα-έκκληση που απευθύναμε πριν από μερικά χρόνια σε κάποια Συνάντηση - Σεμινάριο μας…
Εκεί στηριχθήκαμε και αυτό υλοποιούμε στη πράξη, πρώτα στη δική μας επιχειρηματική προσπάθεια και αμέσως μετά ΜΑΖΙ σας !!!


 Μαζί, τα καταφέρνουμε λέει η δική μας Φιλοσοφία…
 Μαζί, συνεχίσουμε !!!
 
 Με το ίδιο μοτίβο Συνεργασίας και τον ίδιο Στόχο…

  
Για την Ομάδα Foroline-ADC
Τάσος Σακελλαρόπουλος