Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Καλημέρα

http://foroline.gr/

Ξεκίνησε την λειτουργία του το ΡΙΖΙΚΑ ανανεωμένο site FOROLINE.GR


Από σήμερα η επικοινωνία μας παίρνει μια άλλη διάσταση με το νέο μας site/blog, το οποίο προσφέρει περισσότερη ευκολία στην χρήση από τον επισκέπτη αλλά και καλύτερες δυνατότητες ανάγνωσης και παρακολούθησης των ενημερωτικών μας αναρτήσεων.

Επισκεφθείτε το πατήστε ΕΔΩΤρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μεγάλη ανατροπή για ένα εκατομμύριο φορολογούμενους


Μεγάλη ανατροπή για ένα εκατομμύριο φορολογούμενους - Διαβάστε όλη την απόφαση
Της Μαρίας Βουργάνα http://www.imerisia.gr/

Λογιστή– φοροτεχνικό θα πρέπει να αναζητήσουν σύντομα εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιτηδευματίες για να μπορέσουν να τα... βγάλουν πέρα και να ανταποκριθούν στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Κάθε μήνα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Taxisnet τα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές τους, ακόμη και του ενός ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, με την οποία αποσαφηνίζεται το νέο σύστημα υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, θα υπάρξει τρίμηνη μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία για τα τιμολόγια του πρώτου τριμήνου 2014 Ιανουαρίου – Μαρτίου μέχρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο κ. Θεοχάρης σπεύδει να δηλώσει μέσω του twitter ότι η απόφαση θα διορθωθεί και τελικά θα υπάρξει τετράμηνη περίοδος προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα τον Μάιο να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές του πρώτου τετραμήνου Ιανουαρίου - Απριλίου. Από τον Ιούνιο και μετά η υποβολή των καταστάσεων πελατών θα γίνεται ανά μήνα από όλους τους υπόχρεους, ενώ η υποβολή των καταστάσεων προμηθευτών θα γίνεται ανά μήνα από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) και ανά τρίμηνο από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας).
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων άνοιξε από χθες στη ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) ενώ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση προβλέπονται τα εξής:
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά ηλεκτρονικά ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
2. Στις καταστάσεις καταχωρίζονται:
- Ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή.
- Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
- Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.
- Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή.
- Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).
Τρόπος καταχώρισης
3. Στην κατάσταση πελατών καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ' ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:
- Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
- Τα πιστωτικά τιμολόγια
Επίσης καταχωρίζονται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:
- Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου ΦΤΜ.
- Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.
4. Στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ' ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.
Λογαριασμοί ΔΕΗ
5. Καταχωρίζονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματική δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.
Χρόνος υποβολής
6. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ως εξής:
- Από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.
- Από τον λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν.
7. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρίζονται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.
8. Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.
Διασταυρώσεις και εκκαθάριση
9. Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.


Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Ποιός τελικά είναι ο στόχος;;;
Ο Κ.Φ.Δ. Ν.4174/2013 και τα ισχύοντα από 1/1/14 πρόστιμα, στοχεύουν όχι στην πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά στην εξόντωση των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν τον κορμό της κοινωνίας μας.

Τα νέα απίστευτα και ιλιγγιώδη πρόστιμα, καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις που έχουν χάσει ήδη το 60% και 70% του τζίρου τους και τα κέρδη τους είναι πλέον μηδενικά, ενώ απεναντίας στα ύψη έχουν εκτιναχθεί οι επισφαλείς απαιτήσεις τους. Η μη απόδοση ενός μικρού φόρου ή η παράλειψη, μπορεί να μετατραπεί σε εξοντωτική επιβάρυνση.

Οι διατάξεις του νόμου 4174/2013, που τα «βάζει» επί δικαίων και αδίκων, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα ουσίας, αφού θα διευρύνει τα ληξιπρόθεσμα ανείσπρακτα χρέη του δημοσίου και επιπλέον θα επιφέρει μεγάλο χτύπημα στις επιχειρήσεις και εν συνεχεία του κοινωνικού ιστού της κοινωνίας μας.

Η φοροδιαφυγή και βέβαια πρέπει να χτυπηθεί, οι παραβάτες να τιμωρηθούν, αλλά όχι να τιμωρούνται τα ανθρώπινα λάθη και οι μέχρι σήμερα υγιείς και νόμιμοι επιχειρηματίες. Καλούνται οι επιχειρηματίες, για μη υποβολή δήλωσης με χρεωστικό υπόλοιπο 10 ευρώ, να πληρώσουν πρόστιμο 1.000 ή 2.500 ευρώ και μάλιστα αν το ίδιο λάθος ή παράλειψη (των 10,00) το επαναλάβουν μέσα στην ίδια πενταετία!!! να πληρώσουν 2.000 ή 5.000 ευρώ και από την τρίτη φορά και μετά 4.000 ή 10.000 ευρώ!!!

Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ, ποιος εγκέφαλος επινόησε αυτή την βιομηχανία προστίμων, που θα οδηγήσουν στον αφανισμό των επιχειρήσεων. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει σκέψη πρακτική και κυρίως δεν υπάρχει στόχευση για την πραγματική λύση του προβλήματος.

Ποιος νέος θα τολμήσει να ανοίξει μία επιχείρηση όταν θα εμπίπτει σε τέτοιου είδους παράλογες απαιτήσεις;;;

Ποιος θα μπορέσει να λειτουργήσει μία επιχείρηση χωρίς να πληρώσει πρόστιμο (θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ειδικό βραβείο για τέτοιου είδους επιχείρηση);;;

Εδώ να τονίσουμε πως σε αυτές τις διατάξεις, εμπίπτουν και οι αγρότες (οι νεότεροι σε εμπειρία από διαδικασίες λογιστικές) που είναι υποχρεωμένοι από 01/01/2014 να τηρούν βιβλία και να έχουν τις υποχρεώσεις των «οντοτήτων», πρώην επαγγελματιών.

Εφόσον ο νομοθέτης, εν τη σοφία του, θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβάλλονται τέτοιου είδους πρόστιμα και ποινές για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, τότε, με την ίδια λογική και με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, δεν θα έπρεπε και οι πολίτες να έχουν απαίτηση επιβολής αντίστοιχων ποινών στη Διοίκηση όταν αυτή δεν είναι συνεπής σε αντίστοιχες υποχρεώσεις της (π.χ. δεν πληρώνει εμπρόθεσμα τα οφειλόμενα στους πολίτες, δεν τους στέλνει εγκαίρως το ΦΑΠ του 2011,2012,2013 και τον συσσωρεύει στο τέλος του 2013, δεν φτιάχνει επιτέλους το περιουσιολόγιο και ζητά συνεχώς εδώ και 20 έτη από τους πολίτες να τα δηλώνουν (Ε9: 1994, 1997, 2005, 2008, 2013 κλπ), επιβάλλει μειώσεις σε αποδοχές που είναι αντισυνταγματικές και πολλά άλλα).

Επίσης σύμφωνα και με την αρχή του Δικαίου, δεν μπορεί για το ίδιο «αδίκημα» (μη υποβολή δήλωσης με χρωστικό φόρο 10 ευρώ!!!), να μπαίνουν πολλά και διαδοχικά πρόστιμα. Ο παραλογισμός στο μεγαλείο του.

Επίσης πέραν των παράλογων προστίμων, δημιουργούνται και νέες φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που μόνο μη γραφειοκρατικό δεν γίνεται το σύστημα. Αντί για απλούστευση και κατάργηση των γκισέ, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διεθνή πατέντα την «ηλεκτρονική γραφειοκρατία». Οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, θα πρέπει σχεδόν κάθε μέρα, ηλεκτρονικά να στέλνουν και κάτι!!!

Θεωρώ ότι η «μεταβατικότητα στο ύψος των προστίμων», αλλά και η «διαφορά στο ανθρώπινο λάθος με τον δόλο» θα πρέπει να αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία στην αλλαγή φιλοσοφίας της επιβολής προστίμων.

Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να προβεί, στην άμεση αλλαγή-τροποποίηση-κατάργηση, του καθεστώτος των προστίμων και της «ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας».Νίκος Δ. Καβουρίνος
- Φοροτεχνικός
- Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
- Μέλος Σ.Τ.Α. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
- Μέλος Δ.Σ. ΕΦΕΕΑ

http://taxheaven.gr

Οι ασαφείς φορολογικοί νόμοι προκαλούν χάος

Picture 0 for Οι ασαφείς φορολογικοί νόμοι προκαλούν χάος

Χαμένοι στη... μετάφραση, εφοριακοί, λογιστές και φορολογούμενοι που προσπαθούν, ματαίως, να ερμηνεύσουν τις διατάξεις των τελευταίων φορολογικών νόμων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα απίστευτο φορολογικό αλαλούμ.

Χαμένοι στη μετάφραση, εφοριακοί, λογιστές και φορολογούμενοι που προσπαθούν, ματαίως, να ερμηνεύσουν τις διατάξεις των τελευταίων φορολογικών νόμων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα απίστευτο φορολογικό αλαλούμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κείμενα των τελευταίων φορολογικών νομοσχεδίων συντάχθηκαν στα αγγλικά. Εξαιτίας της κακής μετάφρασης του κειμένου, εισήχθησαν στη νομοθεσία ορολογίες οι οποίες είναι άγνωστες ακόμα και στους εφοριακούς και τους λογιστές.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι διατάξεις που έχουν ασάφειες, οι οποίες σύμφωνα με την Καθημερινή  πρέπει απαραιτήτως να διευκρινιστούν από τις νομικές και φορολογικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, ενώ η «βιομηχανία» έκδοσης τους συνεχίζεται απρόσκοπτη. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε ένα χρόνο εκδόθηκαν περισσότερες από 1.100 εγκύκλιοι για να ερμηνευθούν φορολογικοί νόμοι.

Τα ερωτήματα που υποβάλλονται καθημερινά στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου είναι δεκάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν και να απαντηθούν. Αποτέλεσμα της απίστευτης αυτής προχειρότητας είναι να συσσωρεύονται φορολογούμενοι στις εφορίες για εξηγήσεις και οι εφοριακοί, προσπαθώντας να τους εξυπηρετήσουν, να χάνουν χρόνο από το κύριο έργο τους, που πλέον είναι οι έλεγχοι. Στο μεταξύ, το φορολογικό χάος έχει «παγώσει» χιλιάδες συναλλαγές, ενώ την ίδια στιγμή, λογιστές, εφοριακοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, συμβολαιογράφοι, επενδυτές, ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα».

Οπως εξηγούν οι φοροτεχνικοί, σήμερα είναι μπλοκαρισμένες όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο δεν γνωρίζουν πόσο φόρο υπεραξίας θα πληρώσουν για τις συναλλαγές τους, οι λογιστές σηκώνουν τα χέρια ψηλά με τα εξοντωτικά πρόστιμα, οι αγρότες δεν γνωρίζουν πώς θα φορολογηθούν, ενώ μισθωτοί και συνταξιούχοι αναμένουν την απόφαση του υπουργείου για το ποιες και πόσες αποδείξεις πρέπει να συγκεντρώσουν φέτος. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και δύο ακόμη προβλήματα.

Το πρώτο αφορά τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ταμείων που δεν ξέρουν πώς να κάνουν την παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Τα μεν λογιστήρια των επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν ακόμη αν στα «μπλοκάκια» θα γίνεται παρακράτηση φόρου 20% ή αν η παρακράτηση θα γίνεται όπως και στους μισθωτούς. Επίσης, για τους συνταξιούχους, που φέτος ο φόρος τόσο από τις κύριες όσο και από τις επικουρικές θα υπολογισθεί συνολικά, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Στελέχη του υπουργείου και εφοριακοί θεωρούν πως οι ουρές στις εφορίες θα επανέλθουν, υποστηρίζοντας ότι θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα ως προς τον υπολογισμό του φόρου στα αγροτεμάχια, αλλά και τον εντοπισμό των ιδιοκτητών ακινήτων.

Τα βασικά προβλήματα που εξοργίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φορολογουμένους, τους λογιστές και τους εφοριακούς αφορούν:

• Φόρος υπεραξίας ακινήτων

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων είναι παγωμένες εδώ και 10 ημέρες, μετά την απόφαση των συμβολαιογράφων να απόσχουν από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πωλητές ακινήτων θα περνούν πρώτα από την εφορία προκειμένου να ελεγχθεί ο φόρος υπεραξίας ακινήτων που προκύπτει κατά την πώληση του ακινήτου, και εν συνεχεία θα ολοκληρώνεται η συμβολαιογραφική πράξη. Ο συμβολαιογράφος θα είναι υπεύθυνος μόνο για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου υπεραξίας. Η δήλωση υπεραξίας θα υποβάλλεται από τον πωλητή στη ΔΟΥ πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, θα ελέγχεται, θα βεβαιώνεται ο φόρος και θα εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής. Σημειώνεται πάντως ότι ο φόρος υπεραξίας στους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβληθεί με τις αντικειμενικές αξίες που αγοράστηκε το ακίνητο και όχι με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

• Μπέρδεμα με τις αποδείξεις

Την περασμένη εβδομάδα, τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ διέρρεαν διαφορετικά πράγματα για το μέτρο, επιρρίπτοντας ευθύνες ο ένας στον άλλο. Ακόμα και σήμερα, μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν γνωρίζουν ποιες αποδείξεις θα ισχύουν στο 100% της αξίας τους και ποιες στο 50%.  

• ΕΕΤΗΔΕ του έτους 2012.

Αναστάτωση προκάλεσε το ΥΠΟΙΚ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι, ενώ θεωρούσαν ότι είχαν πληρώσει το ΕΕΤΗΔΕ του 2012, διαπιστώθηκε ότι τελικά τα χρήματα της τελευταίας δόσης του φόρου συμψηφίστηκαν με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος επόμενων μηνών. Η καθυστέρηση πληρωμής της τελευταίας δόσης ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε για μία ακόμη φορά αλαλούμ.

Αγανάκτηση από τα εξοντωτικά πρόστιμα

Επιχειρηματίες και λογιστές θεωρούν εξοντωτικά τα πρόστιμα και υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρξουν οφέλη για τα δημόσια ταμεία, αλλά αντίθετα θα αυξηθεί η δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Από την άλλη πλευρά, οι εφοριακοί κάνουν λόγο για κενά του νόμου, που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του.

Οι εκπρόσωποι των λογιστών και του επιχειρηματικού κόσμου ζητούν την εκλογίκευση των προστίμων μέσω νέων νομοθετικών ρυθμίσεων. Προειδοποιούν, δε, ότι εάν το υπουργείο δεν εκλογικεύσει τα πρόστιμα, θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση των διατάξεων ως αντισυνταγματικών, καθώς επιβάλλουν διπλή έως και τετραπλή φορολόγηση επί της ίδιας φορολογητέας ύλης και για την ίδια αιτία. Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει απαντήσει επισήμως στις αιτιάσεις αυτές ούτε έχει ακόμη εκδώσει την αναλυτική διευκρινιστική εγκύκλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται το νέο καθεστώς προστίμων, γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση και παρατείνει την αβεβαιότητα. 

Ωστόσο, προχθές, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έκαναν λόγο για μείωση των προστίμων κατά 50%. Οι αναπροσαρμογές που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο αφορούν τη μείωση του προστίμου των 1.000 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (2.500 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις), καθώς και το ύψος των προστίμων που προβλέπονται για τη μη έκδοση αποδείξεων.
http://www.forologikanea.gr/

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Η γελοιογραφία της ημέρας...

Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΥ k.koufogiorgos@eleftherotypia.net


Κώστας Κουφογιώργος  "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Απλήρωτοι έμειναν το 2013 φόροι ύψους 7,16 δισ. ευρώ

Απλήρωτοι έμειναν το 2013 φόροι ύψους 7,16 δισ. ευρώ

Απλήρωτοι έμειναν το 2013 φόροι ύψους 7,16 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο να εκτιναχθούν στα 62,29 δισ. ευρώ, από 55,130 δισ. ευρώ στα τέλη του 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο στο 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν στα 9,278 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τον Δεκέμβριο 2013 έμειναν απλήρωτοι φόροι συνολικού ύψους 1,015 δισ. ευρώ.

Πάντως από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που σωρεύτηκαν μέσα στο 2013 το υπουργείο μπόρεσε και εισέπραξε μέσα στο 12μηνο 2013 περίπου 1,688 δισ. ευρώ, ενώ διέγραψε 248 εκατ. ευρώ.

Από τα χρέη προ του 2013 το υπουργείο Οικονομικών είχε εισπράξει, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2013, 1,518 δισ. ευρώ, ενώ είχε διαγράψει ως ανεπίδεκτα είσπραξης 292 εκατ. ευρώ.

Συνολικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατάφερε είτε με ρυθμίσεις είτε με κατασχέσεις να εισπράξει περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα το 2013.
Newsroom ΔΟΛ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Καμία αλλαγή μέχρι στιγμής στα Πρόστιμα...


Παρόλο τις δημοσιεύσεις , αλλά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού , μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, για νομοθετική  παρέμβαση στο θέμα των εξαντλητικών προστίμων του Ν. 4174 , αυτή τη στιγμή ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ από 01-01-2014 , οι νέες διατάξεις χωρίς καμία τροποποίηση.

Η Ομάδα Συνεργατών Foroline

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Απίστευτο αλαλούμ με το χαράτσι μέσω ΔΕΗ – Στην εφορία για να ξαναπληρώσουν όσοι πλήρωσαν το λογαριασμό εκπρόθεσμα!

- Χιλιάδες πολίτες έλαβαν ειδοποιητήριο για ληξιπρόθεσμο χρέοςστο ακίνητό τους
Ληξιπρόθεσμο χρέος θεωρεί το υπουργείο Οικονομικών τοχαράτσι που πληρώθηκε εκπρόθεσμα
- Η ΔΕΗ επιστρέφει τα χρήματα μέσω του λογαριασμού και οι πολίτες πρέπει να πάνε στην εφορία

Απίστευτο αλαλούμ με το χαράτσι μέσω ΔΕΗ – Στην εφορία για να ξαναπληρώσουν όσοι πλήρωσαν το λογαριασμό εκπρόθεσμα!Τραγέλαφος επικρατεί και πάλι με το χαράτσι μέσω ΔΕΗ και οι πολίτες για ακόμη μια φορά αναγκάζονται να τρέξουν για να προλάβουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Χιλιάδες ήταν οι πολίτες που είδαν τις προηγούμενες ημέρες να καταφτάνει στο σπίτι τους ειδοποιητήριο από το υπουργείο Οικονομικών που τους καλούσε να πληρώσουν ανεξόφλητο μέρος του χαρατσιού μέσω ΔΕΗ για το ακίνητό τους.
Στην πλειοψηφία τους οι πολίτες είχαν εξοφλήσει το χαράτσι και είδαν με έκπληξη ότι έπρεπε να πάνε τώρα στην εφορία για να πληρώσουν.

Τι έχει συμβεί;
Προσοχή! Μια μέρα καθυστέρηση στην εξόφληση του λογαριασμού κάνει το χρέος ληξιπρόθεσμο
 
Απλά για έστω μια μέρα καθυστέρησης η ΔΕΗ δεν αποστέλλει στο υπουργείο τα χρήματα με αποτέλεσμα το χρέος να κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο αυτόματα.

Η ΔΕΗ βέβαια δεν κρατάει τα επιπλέον χρήματα, τα αφαιρεί από τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος, ωστόσο όπως αποδείχθηκε κανείς δεν το αντιλαμβάνεται με αποτέλεσμα μήνες μετά να έρχεται η ειδοποίηση και ο πολίτης να αναγκάζεται να τρέχει στην εφορία και να ξαναπληρώνει.

Το αλαλούμ αναμένεται να συνεχιστεί καθώς τίποτε δεν έχει αλλάξει στην διαδικασία. Ακόμη και για μια μέρα καθυστέρησης στην πληρωμή του λογαριασμού το χρέος κρίνεται ληξιπρόθεσμο και οι πολίτες θα πρέπει πλέον να πάνε στην εφορία να πληρώσουν.


http://www.newsit.gr/

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Το Γραφείο μας συμμετέχει...ΑΘΗΝΑ 29/01/2014 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΛΕΣΜΑ 


 Η Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. κατά την τακτική 
συνεδρίαση της 25/01/2014 αποφάσισε ομόφωνα να εκδηλώσει την 
έντονη διαμαρτυρία και αντίθεση της για τα πρόστιμα των 
φορολογικών υποχρεώσεων που ισχύουν από 01-01-2014 και να 
απαιτήσει από την Πολιτική Ηγεσία του Υ.Ο. την άμεση 
κατάργηση τους. 

 Προς τούτο απευθύνει κάλεσμα , την 04/02/2014 στην Πλατεία 
Συντάγματος ώρα 1100 
 , προς όλους τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς 
της Ελλάδας , ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής παράταξης και 
πεποίθησης , ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ , να υψώσουν τείχος 
αντίδρασης και απαίτησης απόσυρσης των επίμαχων ολέθριων 
διατάξεων . 

 Επί πλέον , καλεί τα μέλη των Εμπορικών , Βιοτεχνικών , 
Επαγγελματικών , Επιστημονικών Ενώσεων και θεσμικών φορέων να 
συνδράμουν , με την φυσική τους παρουσία , εκδηλώνοντας την 
αντίθεση τους στον αφανισμό του Μικρομεσαίου Έλληνα. 
Μετά τιμής 

 Για το Δ.Σ. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 


 Δ. Τσαμόπουλος Γ. Χριστόπουλος

ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Με τα παλαιά πρόστιμα όσοι δεν πληρώσουν μέχρι 31 Ιανουαρίου ΦΑΠ, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και ΕΕΤΗΔΕ


Με τα παλαιά πρόστιμα όσοι δεν πληρώσουν μέχρι 31 Ιανουαρίου ΦΑΠ, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και ΕΕΤΗΔΕ
Με τα παλαιά και πιο ήπια πρόστιμα θα «τιμωρηθούν» όσοι δεν πληρώσουν έως και την Παρασκευή τις δόσεις του ΦΑΠ 2011, 2012 και 2013, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και το ΕΕΤΗΔΕ του 2012.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, οι φόροι αυτοί βεβαιώθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστούν οι νέες κυρώσεις που αφορούν στην επιβολή τόκου 0,7% για κάθε μήνα καθυστέρησης, 10% πρόστιμο για καθυστέρηση δύο μηνών, 20% για καθυστέρηση ενός έτους και 30% για καθυστέρηση τριών ετών.
Ειδικότερα, στις 31 Ιανουαρίου 2013 λήγει η προθεσμία για το ΕΕΤΗΔΕ του 2012 που αφορά 1,6 εκατομμύρια ακίνητα, η έκτη δόση για τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012, για τον ΦΑΠ του 2013 λήγει η τέταρτη δόση ενώ για πληρωμή φόρου εισοδήματος 2013 καλούνται μέχρι την Παρασκευή περίπου 26.000 υπόχρεοι ενώ ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, αφορά περίπου 7.000 φορολογούμενους με ΙΧ άνω των 1.929 κυβικών, αεροσκάφη και πισίνες.
http://www.imerisia.gr/

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Πρώην ΤΕΑΥΕΚ... Νυν ΕΤΕΑ-ΤΑΠΙΤ !!! Πως καταβάλλονται 31-01-2014 οι εισφορές
Διαβάστε το σχετικό άρθρο :

Τρεις εργάσιμες στη διάθεση των πολιτών για φόρους και απλήρωτα χαράτσιαΤρεις εργάσιμες στη διάθεση των πολιτών για φόρους και απλήρωτα χαράτσια

Το αδιαχώρητο αναμένεται να δημιουργηθεί και πάλι σε ΔΟΥ και τράπεζες τις επόμενες τρεις ημέρες, καθώς λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για σειρά φόρων.

Αναλυτικά, στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για το χαράτσι του 2012 (ΕΕΤΗΔΕ) που αφορά 1,6 εκατομμύρια ακίνητα. Επίσης υπολογίζεται ότι έχουν μείνει απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας για περίπου 95.000 οχήματα.

Λήγει επίσης η έκτη δόση για τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012, ενώ για τον ΦΑΠ του 2013 λήγει η τέταρτη δόση.

Για πληρωμή φόρου εισοδήματος 2013 καλούνται μέχρι την Παρασκευή περίπου 26.000 υπόχρεοι.

Τέλος, ήρθε η ώρα για το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος αφορά περίπου 7.000 φορολογούμενους με Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών, αεροσκάφη και πισίνες.

Αν περάσει η προθεσμία, την 1η Φεβρουαρίου κάνουν «πρεμιέρα» τα νέα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες οφειλές: 0,7% τόκος κάθε μήνα καθυστέρησης, 10% πρόστιμο για καθυστέρηση δύο μηνών, 20% για καθυστέρηση ενός έτους και 30% για καθυστέρηση τριών ετών.

Η περίπτωση με το χαράτσι της ΔΕΗ

Χιλιάδες φορολογούμενοι είχαν την εντύπωση ότι είχαν εξοφλήσει την οφειλή για το χαράτσι του 2012 και τώρα ήρθαν αντιμέτωποι με το ειδοποιητήριο.

Αυτό συνέβη, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», τον Μάιο του 2012 προκειμένου η ΔΕΗ να κλείσει τα λογιστικά της και να απαλλαγεί από το βάρος των απλήρωτων λογαριασμών με το χαράτσι, σε όσους δεν είχαν πληρώσει εμπρόθεσμα τη δεύτερη δόση, έστειλε το φόρο ως ληξιπρόθεσμη οφειλή στην Εφορία και το ποσό που στο μεταξύ εισέπραξε (ΕΕΤΗΔΕ) το κράτησε για μελλοντικό συμψηφισμό με την κατανάλωση ρεύματος.

Στον επόμενο λογαριασμό, η ΔΕΗ έκανε συμψηφισμό χωρίς όμως να αναφέρει ότι το χαράτσι δεν έχει εξοφληθεί. Έτσι, οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν -χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα- μέχρι την Παρασκευή.
Newsroom ΔΟΛ

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑγαπητοί/ες φίλοι/ες

Λόγω της ριζικής ανακατασκευής του site μας ( www.foroline.gr), για λίγες ημέρες θα παρουσιαστούν προβλήματα στη προβολή κάποιων αναρτήσεων του blog.
Σας ζητούμε συγγνώμη και σας ενημερώνουμε ότι πολύ σύντομα όλες οι αναρτήσεις θα εμφανίζονται κανονικά στο blog.
Οι καθημερινές αναρτήσεις μας , εμφανίζονται κανονικά.

Ομάδα Συνεργατών Foroline

Φτωχότεροι κατά 2,6 δισ. σε 1 χρόνο οι Ελληνες

Νέα συρρίκνωση σε καταναλωτικά εισοδήματα και δαπάνες, αλλά και στην αποταμίευση καταγράφουν στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πιο συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2013, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 8% ή 2,6 δισ. ευρώ  σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33 σε 30,4 δισ. ευρώ, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση 9,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση 8,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά. 

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 10,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 36,1 δισ. ευρώ σε 32,4 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -6,7% το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με -9,3% το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7,8% μέσα σε έναν χρόνο ενώ οι καθαρές δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στο 1,2 2,6 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2013, όταν το ίδιο τρίμηνο του 2012 ήταν 6,4 2,6 δισ. ευρώ. Τέλος, στο τρίτο τρίμηνο του 2013 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,6 2,6 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,8 2,6 δισ. ευρώ που είχε σημειωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2012.


http://www.express.gr/

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ Φορολογικό κομφούζιο με τις νέες ρυθμίσεις. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα πληρώσει


Φορολογικό κομφούζιο με τις νέες ρυθμίσεις. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα πληρώσει
Της Μαρίας Βουργάνα http://www.imerisia.gr/
Ένα απίστευτο φορολογικό χάος επικρατεί στην αγορά από τις αρχές του έτους. Πολλές από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που ενεργοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου βρίσκονται ουσιαστικά στον «αέρα», αφού το υπουργείο Οικονομικών ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το νέο φορολογικό τοπίο και δεν έχει βρει τις λύσεις που θα επιτρέψουν την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Πολλές συναλλαγές έχουν «μπλοκάρει», ενώ λογιστές, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, συμβολαιογράφοι, επενδυτές, ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες βρίσκονται στα όρια νευρικής κρίσης.
Αυτή τη στιγμή έχουν «παγώσει» όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων καθώς και οι υπόλοιπες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο δεν γνωρίζουν πόσο φόρο υπεραξίας θα πληρώσουν για τις συναλλαγές τους, οι λογιστές βρίσκονται «χαμένοι στη μετάφραση των νέων φορολογικών ρυθμίσεων», οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες «βλέπουν» να τους επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα ακόμη και για ένα μικρό λάθος ή απροσεξία, οι αγρότες δεν ξέρουν πώς ακριβώς θα φορολογηθούν, μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν γνωρίζουν πόσες και ποιες αποδείξεις θα πρέπει να μαζεύουν φέτος, αφού κάθε μέρα αλλάζουν τα σχέδια και οι ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν να μάθουν τις λεπτομέρειες του νέου φόρου στα ακίνητα, για να υπολογίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους.
Φορολογικό κομφούζιο με τις νέες ρυθμίσεις. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα πληρώσει
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών δεν δείχνει να βιάζεται, αφού σε εκκρεμότητα παραμένουν δεκάδες εγκύκλιοι και υπουργικές αποφάσεις που θα διευκρινίζουν τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες μάλιστα έχουν νομοθετηθεί από το καλοκαίρι του 2013. Πολλά είναι τα κενά και οι ασάφειες που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, ενώ ακόμη και οι υπηρεσιακοί παράγοντες «σηκώνουν τα χέρια», καθώς αδυνατούν να δώσουν λύσεις σε πολλά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην εφαρμογή των νέων διατάξεων.
Αγοραπωλησίες ακινήτων
«Φρένο» από τους συμβολαιογράφους
«Φρένο» στην πώληση ακινήτων έβαλαν οι συμβολαιογράφοι απέχοντας από την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, λόγω της... εμπλοκής που έχει προκαλέσει ο νέος φόρος υπεραξίας. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν «παγώσει» σε όλη τη χώρα, καθώς η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε την αποχή των συμβολαιογράφων από τη σύνταξη σχετικών συμβολαίων, μέχρις ότου το υπουργείο Οικονομικών δώσει αποτελεσματική λύση.
Αιτία για την αποχή και το «πάγωμα» της αγοράς ακινήτων είναι τα πολύπλευρα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τον υπολογισμό και την παρακράτηση του νέου φόρου υπεραξίας των ακινήτων, για τον οποίο οι συμβολαιογράφοι έχουν «σηκώσει ψηλά τα χέρια», περιμένοντας το υπουργείο Οικονομικών να δώσει λύση το ταχύτερο δυνατό, για να ξεπεραστεί η δυσμενής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τους πολίτες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των συμβολαιογράφων κ. Κ. Βλαχάκη με τη συγκεκριμένη διαδικασία που θεσμοθετήθηκε, ο φόρος υπεραξίας 15% είναι ανεφάρμοστος στην πράξη, καθώς παρουσιάζει πολλές ατέλειες, ενώ ταυτόχρονα «εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τα φορολογικά συμφέροντα του πωλητή-φορολογουμένου».
Πρόκειται για τον «κρυφό» φόρο που επιβάλλεται στους πωλητές των ακινήτων, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, εάν δεν μετακυλίσουν το κόστος στους αγοραστές. Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου. Ωστόσο μέχρι σήμερα το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εκδώσει τη διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία θα ξεκαθαρίζεται το νέο φορολογικό τοπίο στις μεταβιβάσεις ακινήτων με αποτέλεσμα να παραμένουν τα κενά και οι συμβολαιογράφοι να μην μπορούν να προχωρήσουν στη σύνταξη των συμβολαίων.
Σύμφωνα με τον κ. Βλαχάκη για το περίπου 80% των πωλήσεων ακινήτων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αξία κτήσης τους ώστε να υπολογιστεί η διαφορά με την τιμή πώλησης και να προκύπτει έτσι ο φόρος υπεραξίας. Αποτέλεσμα είναι να επικρατεί σύγχυση και οι πωλητές των ακινήτων να μη γνωρίζουν τι φόρο θα πληρώσουν. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στις πωλήσεις ακινήτων από αντιπαροχή, στα δομημένα ακίνητα για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό κόστος ανέγερσης της οικοδομής αλλά και στα ακίνητα κυρίως της επαρχίας που αποκτήθηκαν μέσω χρησικτησίας.
Την ίδια ώρα «δώρο-άδωρο» αποδεικνύεται το αφορολόγητο όριο των 25.000 ευρώ για πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων που σκοπεύουν να πουλήσουν τα ακίνητά τους, αφού για να έχουν το αφορολόγητο των 25.000 ευρώ θα πρέπει να έχουν διακρατήσει το ακίνητο για πέντε τουλάχιστον έτη και να μην έχουν πραγματοποιήσει άλλη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά).
Χρηματο-οικονομικές συναλλαγές
Θολό τοπίο στη χρηματο-οικονομική αγορά
Θολό παραμένει το τοπίο στην χρηματιστηριακή αγορά σχετικά με την επιβολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μετοχές που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. Καμία χρηματιστηριακή εταιρεία δεν προχωρεί στην παρακράτηση του σχετικού φόρου κατά την πώληση μετοχών.
Η διαχείριση του συγκεκριμένου φόρου δεν είναι ανάλογη με τον φόρο επί των πωλήσεων που αφορά την κάθε μία πώληση χωριστά, αλλά απαιτεί συμψηφισμό πολλών χρηματιστηριακών πράξεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια έτους (φορολογική χρήση). Η υπεραξία στις μετοχές φορολογείται μαζί με τα λοιπά εισοδήματα του νομικού ή φυσικού προσώπου. Η υπεραξία «βαρύνει» τον πωλητή και δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για υποβολή δήλωσης υπεραξίας στην εφορία. Ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να υπολογίζει μόνος του ή με τη βοήθεια του λογιστή του την υπεραξία που αναλογεί στο χαρτοφυλάκιό του και στη συνέχεια θα πρέπει να την δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Οι χρηματιστηριακές, όπως λένε στελέχη τους, δεν μπορούν να προσδιορίσουν την υπεραξία, καθώς δεν διαθέτουν τα συστήματα προκειμένου να υπολογίζουν συνολικά τα κέρδη και τις ζημιές του χαρτοφυλακίου του πελάτη τους, ο οποίος ενδέχεται:
  • Να πραγματοποιεί επενδύσεις σε περισσότερες της μιας χρηματιστηριακής ή
  • να πραγματοποιεί πωλήσεις μετοχών μέσω κάποιας χρηματιστηριακής, τις οποίες όμως τις έχει αγοράσει μέσω άλλης χρηματιστηριακής.
Έτσι ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί τους υπολογισμούς στο χαρτοφυλάκιό του να συμψηφίζει ζημιές και κέρδη από τους πωληθέντες τίτλους κατά έτος, και να δηλώνει την υπεραξία στη φορολογική του δήλωση αναλαμβάνοντας την ευθύνη να την αποδείξει σε περίπτωση που κληθεί για φορολογικό έλεγχο. Βέβαια, όπως επισημαίνουν χρηματιστηριακοί παράγοντες, ο έλεγχος αυτός δεν είναι και τόσο εύκολος, καθώς υπάρχουν επενδυτές που πραγματοποιούν συχνές και πολύπλοκες κινήσεις στο χαρτοφυλάκιό τους.
Νομίσματα
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε εάν ο φόρος υπεραξίας θα επιβαρύνει και τις συναλλαγές με νομίσματα, το λεγόμενο trading νομισμάτων, μέσω του οποίου οι επενδυτές επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο ίδιος ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος δεν είναι τόσο ξεκάθαρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγχυση και αβεβαιότητα σε χιλιάδες επενδυτές.
Επαγγελματικές συναλλαγές
Αντιδράσεις για τα πρόστιμα
Οι λογιστές και ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρούν εξοντωτικά τα νέα πρόστιμα που επιβάλλονται σε κάθε φορολογική παράβαση και εκτιμούν ότι όχι μόνο δεν θα έχουν αποτέλεσμα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αλλά θα «φουσκώσει» επικίνδυνα η δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, αφού οι φορολογούμενοι δεν θα είναι σε θέση να τα καταβάλλουν. Οι εκπρόσωποι των λογιστών και του επιχειρηματικού κόσμου ζητούν ήδη την εκλογίκευση των προστίμων μέσω νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που δεν θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη επιβολή τόσο πολλών χρηματικών ποινών. Προειδοποιούν εξάλλου ότι εάν το υπουργείο δεν εκλογικεύσει τα πρόστιμα θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση των διατάξεων ως αντισυνταγματικών, καθώς επιβάλλουν διπλή έως και τετραπλή φορολόγηση επί της ίδιας φορολογητέας ύλης και για την ίδια αιτία. Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει απαντήσει επισήμως στις αιτιάσεις αυτές, ούτε έχει ακόμη εκδώσει την αναλυτική διευκρινιστική εγκύκλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται το νέο καθεστώς προστίμων, γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση.
Προβλήματα δημιουργούνται με τις δυσκολίες εφαρμογής της διάταξης για την πληρωμή συναλλαγών, μεταξύ επιχειρήσεων, άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε επιχειρήσεις με διερχόμενους πελάτες οι οποίοι μπορεί να μη κατέχουν μέσο τραπεζικής πληρωμής, όπως, για παράδειγμα, οδηγοί μεγάλων φορτηγών που εφοδιάζονται με καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση, η μη εξόφληση μέσω τραπέζης ελλοχεύει τον κίνδυνο επιβολής φόρου εισοδήματος 26% ή 33%. Και αυτό γιατί επαγγελματική δαπάνη άνω των 500 ευρώ που δεν γίνεται μέσω τραπέζης δεν θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευματία. Οι επιχειρηματίες θεωρούν εξοντωτικό το πρόστιμο των 10.550 ευρώ για την μη αναγραφή εργαζομνου στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ενώ πρόβλημα δημιουργεί στους λογιστές και η μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Σύγχυση με τις αποδείξεις
Ποιες και πόσο θα μετρούν
Σε σύγχυση εξακολουθούν να βρίσκονται οι μισθωτοί και συνταξιούχοι οι οποίοι επιδίδονται στο «κυνήγι» των αποδείξεων, αφού το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το τελικό σχέδιο για το ποιες αποδείξεις θα «μετράνε» στο 100% της αξίας τους και ποιες στο 50%.
Ωστόσο, φαίνεται να προωθείται η πρόταση που προβλέπει οι αποδείξεις από τα σούπερ μάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων να «μετράνε» στο 50% της αξίας τους. Το υπουργείο Οικονομικών μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε για το θέμα των αποδείξεων, επιχείρησε χθες να δώσει διευκρινίσεις και να καθησυχάσει τους φορολογουμένους. Με ένα non paper υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που οι δαπάνες σούπερ μάρκετ και πρατηρίων καυσίμων συνυπολογισθούν μόνο σε ποσοστό 50% επειδή μειώθηκε το ποσοστό των ζητούμενων αποδείξεων δραστικά από το 25% του εισοδήματος στο 10%, δεν θα υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση, παραθέτοντας μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα. Το μέτρο συλλογής αποδείξεων άλλαξε φέτος.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούνται να μαζέψουν αποδείξεις συνολικής αξίας ίσης με το 10% του ετησίου εισοδήματός τους από μισθούς και συντάξεις αντί 25% που ίσχυε πέρυσι. Το ανώτατο απαιτούμενο ποσό αποδείξεων ανέρχεται σε 10.500 ευρώ. Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, θα επιβαρύνονται με φόρο 22% επί της διαφοράς για το ποσό που έμεινε ακάλυπτο. Οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, οι αποδείξεις δαπάνης των οποίων μπορούν να προσκομισθούν, δεν προβλέπονται πλέον στον νόμο, αλλά ορίζονται με υπουργική απόφαση (άρθρο 72 παρ. 24 ν. 4172/2013 όπως προστέθηκε με τον ν. 4223/2013). Ωστόσο η υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, με αποτέλεσμα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να είναι σε στάση αναμονής.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Αναγνωρίζονται ως δαπάνη οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες

Για τη χρήση 2013
Το θέμα που απασχόλησε έντονα κατά την ψήφιση του ν.4110/2013, με την καθιέρωση του συντελεστή φορολογίας με 26% από το πρώτο ευρώ κέρδους, ότι ο ουσιαστικός συντελεστής θα είναι μικρότερος, γιατί κατ’ επανάληψη ο Υπουργός και ο Υφυπουργός ανέφεραν ότι κατά το 2013  θα εκπεσθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από τις ατομικές επιχειρήσεις και από τις προσωπικές εταιρείες.
Η διάταξη όμως διαμορφώθηκε ως εξής: Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του ν.4110/23.01.2013προστέθηκε νέα υποπερίπτωση εε’ στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και η οποία συμπεριέλαβε στις εκπιπτόμενες δαπάνες: «εε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.»
Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων,ως γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Η διάταξη όμως αυτή δεν έκανε ειδική αναφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των μελών των εταιρειών, για τις οποίες είχε δηλωθεί κατ’ επανάληψη ότι συμπεριλαμβάνονται.
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η εγκ. ΠΟΛ.1095/29-4-2013 ανέφερε «ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν μόνο τους ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Επιπλέον ανέφερε ότι, όταν οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. δεν μπορούν να εκπέσουν, καθόσον τα μέλη των εταιρειών αυτών δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω της ιδιότητας αυτής και περαιτέρω βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογος κωδικός επί του εντύπου Ε1 με ποσό δαπάνης που αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.»
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες περί ασυνέπειας, στη συνέχεια εκδόθηκε η εγκ. ΠΟΛ.1130/5-6-2013, ορίστηκαν τα εξής: «γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης (Σ.Σ. με τις ατομικές), οι καταβαλλόμενες εισφορές από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) να εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νομικών προσώπων.
Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν (ΣΣ. Οι προαναφερόμενες της περ. εε της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994) για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά. Τέλος, από την υπογραφή της παρούσας, κάθε προηγούμενη θέση της υπηρεσίας με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.»
Κατόπιν όλων των προαναφερομένων, για τη χρήση 2013, αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι επιχειρηματίες που ασκούν ατομική επιχείρηση, αλλά και οι  καταβαλλόμενες εισφορές από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νομικών προσώπων.
Για αν εκπεσθούν επιχειρηματικές δαπάνες πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των ατομικών επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών ή προσωπικών εταιρειών (ΟΕ,ΕΕ κ.λπ.), άρα πρέπει να καταχωρηθούν διαφορετικά δεν θα αναγνωριστούν.
Βέβαια με την καταχώρηση τους στα βιβλία αυτονόητο είναι ότι θα ληφθούν υπόψη κατά τους υπολογισμούς του αυτοελέγχου.
Ακόμα ερωτάται, εάν ένα μέλος έχει  συμμετοχή π.χ. τρεις ΟΕ, από ποια θα εκπέσει την συγκεκριμένη δαπάνη. Η απάντηση βέβαια είναι ότι αυτό είναι στην διακριτική του ευχέρεια, αφού δεν υπάρχει απαγόρευση, αλλά δεν μπορεί να την μοιράσει στις εταιρείες και πολύ περισσότερο να  «διπλοκαταχωρήσει» το έξοδο αυτό, δεδομένου ότι αυτό είναι ευθέως παράνομο, αφού το ίδιο ακριβώς δικαιολογητικό θα έχει καταχωρηθεί σε δύο προσωπικές εταιρείες.
Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτονται στο χρόνο καταβολής τους, εξάλλου και η Εγκ. ΠΟΛ.1030/5-6-2013, αναφέρει ότι εκπίπτονται οι καταβαλλόμενες.
Οι ασφαλιστικές εισφορές παλαιότερων ετών που καταβάλλονται εντός του 2013 δεν αφαιρούνται ως έξοδο της επιχείρησης αφού αυτή η ρύθμιση ισχύει από 1-1-2013 (περ. εε’ παρ.1 άρθρου 31 του Ν.2238/1994)
Για τη χρήση 2014 και στο εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4172/2013 με θέμα τις επιχειρηματικές δαπάνες ορίζονται τα ακόλουθα:
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Ως αυθεντική ερμηνεία, για την χρήση 2014 και στο εξής, αναφέρουμε τις δηλώσεις των Υπουργών από τα πρακτικά της Βουλής:
Ο Υπουργός Οικονομικών  κατά τη συζήτηση στη Βουλή του Ν. 4172/2013, κατά τις επεξηγήσεις που παρείχε για το σχέδιο νόμου και για το συγκεκριμένο θέμα εν μέσω όλων των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου ότι ανέφερε ότι προβλέπεται:   
«η πλήρης αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ως επαγγελματικές δαπάνες, γεγονός, που αναμένεται να απελευθερώσει την επιχειρηματικότητα»
Ο Υφυπουργός Οικονομικών  κατά τη συζήτηση στη Βουλή του ίδιου Ν. 4172/2013, κατά τις επεξηγήσεις που παρείχε για το σχέδιο νόμου και για το συγκεκριμένο θέμα τα εξής:
«Στην έννοια του άρθρου 22 θα πρέπει πλέον να καταλάβουμε ότι περιλαμβάνονται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς διάκριση, περιλαμβανομένων και των εισφορών των μελών των εταιριών, διότι δεν υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός.»

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών κατά την ψήφιση των νομοσχεδίων, θεωρούνται ως αυθεντικές ερμηνείες, η αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται δεκτή και με το καθεστώς του νέου ΚΦΕ, ως γενικό έξοδο και από 1-1-2014 και στο εξής.

http://www.forin.gr/

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η Ελλάδα «ωθείται» σε τρίτο Μνημόνιο

Η Ελλάδα «ωθείται» σε τρίτο Μνημόνιο

του Θανάση Κουκάκη
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων η Ελλάδα φαίνεται να «ωθείται» από τους δανειστές της σε ένα τρίτο Μνημόνιο. Αν και η κυβέρνηση εμφανίζεται να μην επιθυμεί κάτι τέτοιο, ωστόσο οι επιλογές που έχει είναι περιορισμένες.

Το in.gr απευθύνθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, σε αξιωματούχους της τρόικας και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς αναφορικά με το εάν η Ελλάδα χρειάζεται ένα τρίτο Μνημόνιο, αλλά και για τα διαρκή ζητήματα που σχετίζονται με την απομείωση του χρέους και την έξοδο στις αγορές.

Πηγές της τρόικας μιλώντας στο in.gr κάνουν λόγο για τακτική καθυστερήσεων και αναβολών που έχει διευρύνει τα δημοσιονομικά και χρηματοδοτικά κενά της διετίας 2014 –2015 δυσχεραίνοντας την ελληνική θέση και αυξάνοντας την αβεβαιότητα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «το πρόγραμμα βρίσκεται πέντε μήνες πίσω σε όλα τα πεδία», κάτι που όπως σημειώνουν δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και επιπλοκές.
Κυβερνητικά στελέχη ψέγουν ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ για το ότι δεν αποτιμούν ρεαλιστικά τα ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα που τους προτείνει το υπουργείο Οικονομικών, για το ότι εμφανίζονται να εξετάζουν την μετάθεση των αποφάσεων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους για το 2015, αλλά  και για το ότι αντιδρούν σφόδρα στην προετοιμασία της Ελλάδος για έξοδο στις αγορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2014.
Ακόμη, η ελληνική πλευρά ανταπαντά στις αιχμές της τρόικας , προσάπτοντας στους δανειστές ότι «παίζουν καθυστέρηση» με τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών , ώστε να μην επιτρέψουν στην Κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν τα αδιάθετα κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να οδηγηθεί έτσι σε ένα τρίτο Μνημόνιο.
Αν και δημοσίως η τρόικα δεν τοποθετείται ανοικτά στο ζήτημα αυτό, ωστόσο ΔΝΤ και ΕΕ προκρίνουν για διαφορετικούς λόγους τη λύση τους τρίτου δανείου.
Το in.gr απευθύνθηκε στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSΜ) Κλάους Ρέγκλινγκ σχετικά με το εάν η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα τρίτο Μνημόνιο, αλλά και υπό ποιους όρους θα μπορούσε να χορηγηθεί πρόσθετη στήριξη στη χώρα. Για το θέμα εκπρόσωπος του ESM δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής:
«Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί οριστικά το κατά πόσον η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα τρίτο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας. Αν ωστόσο αυτό απαιτηθεί, είναι σαφές ότι θα είναι σημαντικά μικρότερο από ό, τι τα προηγούμενα προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, η Συνθήκη του ESM είναι σαφής: Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν μπορεί να χορηγήσει ένα δάνειο χωρίς όρους. Κάθε αίτηση για πρόγραμμα βοήθειας, εγκρίνεται μόνο έναντι προϋποθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η δικαιούχος χώρα πρέπει να υπογράψει Μνημόνιο».
Η απάντηση του ESM δείχνει ότι ένα τρίτο Μνημόνιο θα δέσμευε για προσθετό χρονικό διάστημα τη χώρα στο πρόγραμμα προσαρμογής.
Στελέχη της Κυβέρνησης εκφράζοντας προσωπικές απόψεις αναφέρουν πως η Ευρωζώνη επιθυμεί κάτι τέτοιο αφενός για να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων θα παραμείνει αφοσιωμένη στο στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα (1,5% του ΑΕΠ το 2014, 3% του ΑΕΠ το 2015, 4,5% του ΑΕΠ το 2016), αφετέρου για να καθυστερήσει τις αποφάσεις για την απομείωση του ελληνικού χρέους  , οι οποίες θα πρέπει να δρομολογηθούν μετά τις 23 Απριλίου 2014 , όταν και η Eurostat επιβεβαιώσει την ύπαρξη του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2013. Σε κάθε περίπτωση με το τρίτο δάνειο η Ευρωζώνη διασφαλίζει την απρόσκοπτη παρουσία –και χρηματοδότηση- του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ενώ εξακολουθεί να έχει ενεργό λόγο σε ευαίσθητα θέματα όπως οι εξελίξεις στις τράπεζες και το πρόγραμμα  αποκρατικοποιήσεων.
Το παζλ του τρίτου δανείου
Συνοψίζοντας τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών προκύπτουν οι εξής απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για τις ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας και την ανάγκη νέου Μνημονίου :
1) Χρειάζεται η Ελλάδα να λάβει ένα νέο δάνειο και να υπογράψει ένα τρίτο Μνημόνιο;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη, καθώς η λήψη ή μη ενός νέου δανείου από τη ζώνη του ευρώ (το ΔΝΤ μας χρηματοδοτεί έως το 2016) συνδέεται άμεσα με την ικανότητα της Ελλάδας να καλύψει με ίδια μέσα το χρηματοδοτικό κενό της διετίας 2014 -2015, αλλά και τις όποιες ανάγκες χρηματοδότησης θα έχει η χώρα μέχρι να αποκαταστήσει την επαφή της με τις αγορές. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα το ζήτημα περιπλέκεται πολύ περισσότερο λόγω της καταστατικής απαίτησης του ΔΝΤ για πλήρη διασφάλιση της χρηματοδότησης του προγράμματος σε βάθος 12μηνου. Ήδη από τον Ιούλιο του 2013 το ΔΝΤ έχει ξεκαθαρίσει πως το ελληνικό πρόγραμμα εμφανίζει κενό χρηματοδότησης, το οποίο εάν πρώτα δεν καλυφθεί, το Ταμείο δεν δύναται να εκταμιεύσει τις δόσεις που του αντιστοιχούν προς την Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση η αποφυγή λήψης νέου δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) δεν συνεπάγεται πως η χώρα θα σταματήσει να αξιολογείται από την τρόικα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης από την ΕΕ και θα παραμείνει σε αυτό τουλάχιστον έως το 2040, καθώς οι νέες ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν πως τα κράτη – μέλη που έχουν λάβει χρηματοδοτική βοήθεια παραμένουν σε επιτήρηση έως ότου αποπληρώσουν το 75% των δανείων. Τα δάνεια του EFSF προς τη χώρα μας ωριμάζουν έως και τα τέλη του 2050, το δε 75% αυτών αναμένεται να αποπληρωθεί σε διάστημα 26 ετών.
2) Πόσο είναι το χρηματοδοτικό κενό ; Πώς δημιουργήθηκε και γιατί αυξάνεται; Ποιες επιλογές υπάρχουν για να καλυφθεί;
Τον Ιούλιο 2013 η τρόικα προσδιόριζε το χρηματοδοτικό κενό του ελληνικού προγράμματος για την επόμενη διετία στα 11 δισ. ευρώ, ενώ πλέον το τοποθετεί κοντά στα 15 δισ. ευρώ περίπου. Το κενό δημιουργείται α) από την υποχρέωση που έχει η Ελλάδα να αποπληρώσει τα ομόλογα που είχαν δοθεί για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών το 2009, με το νόμο Αλογοσκούφη, τα οποία λήγουν το 2014, β) από την «απροθυμία» των Κεντρικών Τραπεζών της ευρωζώνης να μετακυλήσουν τις λήξεις των ελληνικών ομολόγων που διατηρούν στην κατοχή τους, τα λεγόμενα ANFA's και γ) από τις μεγάλες αποκλίσεις στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων (από 2,6 δισ. ευρώ στόχο το 2013 εισπράχθηκαν περίπου 1,6 δισ. ευρώ), δ) από ενδεχόμενες αποκλίσεις στο σκέλος της δημοσιονομικής πολιτικής.
Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως υπάρχουν δυο επιλογές για την κάλυψη του κενού. Η πρώτη και η πλέον ξεκάθαρη οδηγεί στη λήψη ενός τρίτου δανείου από την Ευρωζώνη. Η δεύτερη που είναι πιο σύνθετη συνδυάζει τη χρήση μέρους των αδιάθετων κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την αξιοποίηση μέρους  του πρωτογενούς πλεονάσματος, την ανακύκλωση των ομολόγων Αλογοσκούφη, την μετακύλιση των ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, αλλά και τη χρήση των οποίων χρημάτων αντλήσει η Ελλάδα από τις αγορές (υπό την προϋπόθεση ότι θα εξέλθει σε αυτές).
3) Γιατί ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ επιδιώκουν η Ελλάδα να λάβει ένα τρίτο δάνειο από τον ESM;
Το ΔΝΤ που καλύπτει με 28 δισ. ευρώ το ελληνικό πρόγραμμα έως το 2016 θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα προκύψει ενδιάμεσα κάποιο κενό χρηματοδότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες  του in.gr ο επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ για την Ελλάδα Πόουλ Τόμσεν είχε παράσχει διαβεβαιώσεις κατά τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ότι την επόμενη φορά που θα συνεδρίαζε το ΔΣ για την Ελλάδα θα κόμιζε μια αξιόπιστη λύση και όχι μια απλή διαβεβαίωση του Eurogroup για την χρηματοδότηση του προγράμματος σε βάθος 12μηνου. Αν και παράγοντες της ΕΕ και στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης διαβεβαιώνουν πως η πολιτική διαβεβαίωση θα είναι για ακόμη μια φορά «επαρκής» πληροφορίες από την Ουάσιγκτον δεν επαληθεύουν αυτή την εκτίμηση.
Καθώς το δεύτερο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility - EFSF) εκπνέει κανονικά τον προσεχή Μάιο με την λήψη των δόσεων που απέμειναν ύψους 10,1 δισ. ευρώ (από σύνολο 144,6 δισ. ευρώ) το ΔΝΤ ανησυχεί -και μάλλον εύλογα – ότι εάν απομείνει μόνο του στη χρηματοδότηση της Ελλάδας έως το Φεβρουάριο 2016 θα βρεθεί κάποια στιγμή που ενδεχομένως δεν θα μπορεί να χορηγήσει δόσεις προς τη χώρα , λόγω ενδεχόμενων νέων χρηματοδοτικών κενών. Για το λόγο αυτό καλοβλέπει μια νέα δανειακή σύμβαση που θα καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας έως την απεμπλοκή του από το ελληνικό πρόγραμμα.
4) Μπορεί η κυβέρνηση να αποφύγει ένα νέο Μνημόνιο;
Η Ελλάδα δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, καθώς δεν διαθέτει επαρκείς πόρους. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υπολογίζει στα αδιάθετα κεφαλαία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν μπορεί να προεξοφλήσει μια επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, ενώ δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι το χρηματοδοτικό κενό δεν θα διευρυνθεί περαιτέρω έως το 2016 λόγω αποκλίσεων στην εφαρμογή του προγράμματος. Ακόμη, δεσμεύεται από την ΕΕ για την όποια ανακύκλωση ομολόγων.
Είναι ενδεικτικό ότι η τρόικα εγείρει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων αντιρρήσεις για πτυχές της έκθεσης της Blackrock για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, καθυστερώντας μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου. Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί το εάν τα αποτελέσματα αυτών των stress tests  θα είναι δεσμευτικά ή θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές κατά τα τεστ αντοχής που θα ολοκληρώσει η ΕΚΤ στα τέλη του 2014. Έτσι, η Κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο μέρος των περίπου 8 δισ. ευρώ από τα αδιάθετα κεφαλαία του ΤΧΣ (τα οποία έχει εκταμιεύσει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήδη από τα τέλη Μαίου 2013, οπότε και «τρέχουν» οι σχετικοί τόκοι ) θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού. Παράλληλα, η τρόικα φέρεται να θέτει προσκόμματα και στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως των τραπεζών που έχουν κεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ -με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Eurobank- καθώς πιθανές εισροές από την πώληση των τραπεζικών μετοχών που διαθέτει το ΤΧΣ σε ιδιώτες θα μπορούσαν να κλείσουν χρηματοδοτικές «τρύπες», καθιστώντας μη απαραίτητο το τρίτο Μνημόνιο.
5) Θα μπορούσε η Ελλάδα να βγει στις αγορές;
Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές δεν αποτελεί λύση για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού. Σύμφωνα με αναλυτές, έως ότου ληφθούν οι αποφάσεις για την απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα έχει την δυνατότητα να δανειστεί βραχυπρόθεσμα με λογικό κόστος. Ειδικά τονίζουν πως η επιδίωξη της Κυβέρνησης για έκδοση πενταετούς ομολόγου στα τέλη του 2014, προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί η επιμήκυνση, αλλά και η μείωση των επιτοκίων του ελληνικού χρέους που κατέχουν τα κράτη της ζώνης του ευρώ και ο EFSF. Υπό αυτή την προϋπόθεση το νέο 5ετές ομόλογο θα μπορούσε να τιμολογηθεί με επιτόκιο 5,50%, οδηγώντας το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου χαμηλότερα.
Newsroom ΔΟΛ