Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Προσοχή στις συναλλαγές από 01-01-2014
Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών
Ποσό Συναλλαγής
Κυρώσεις αν η συναλλαγή δεν εξοφληθεί με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Έως 500 ευρώ
Δεν υπάρχουν κυρώσεις
Πάνω από 500 και μέχρι 3.000 ευρώ
Δεν εκπίπτει η δαπάνη εάν η συναλλαγή δεν εξοφληθεί με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής 
Πάνω από 3.000 ευρώ
Δεν εκπίπτει η δαπάνη και επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο των άρθρων 5 παρ. 1 και 2α του ν. 2523/199


Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματία και ιδιωτών
Ποσό Συναλλαγής
Κυρώσεις εάν η συναλλαγή δεν εξοφληθεί με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Έως 1.500 ευρώ
Δεν υπάρχουν κυρώσεις
Πάνω από 1.500
Επιβάλλεται στον επαγγελματία το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου