Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Επιπλέον επιβάρυνση 1,15 δισ. για τους ιδιοκτήτες ακινήτωνΤα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υπολογίζεται να ανέλθουν στα 49,693 δισ. από 47,382 δισ. ευρώ.
Του Προκόπη Χατζηνικολάου http://www.kathimerini.gr/

Πρόσθετους φόρους (εισοδήματος και ακινήτων) ύψους 2,48 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2014 δεν προβλέπει κανέναν νέο φόρο (πλην του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων).
Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα φθάσουν το 2014 στο ποσό των 12,9 δισ. από 11,5 δισ. το 2013. Οι επιπλέον φόροι (1,33 δισ.) θα προέλθουν από τις πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία που προβλέπουν την κατάργηση των αφορολογήτων ορίων για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, την κατάργηση το αφορολογήτου για τα παιδιά, τη μείωση των φοροαπαλλαγών και των εκπτώσεων καθώς και από την ανάκτηση των αφορολογήτων αποθεματικών που σχημάτισαν ορισμένες επιχειρήσεις τα οποία κρίθηκαν παράνομα από την Ε.Ε. Ταυτόχρονα θα καταβληθούν επιπλέον φόροι στους ιδιοκτήτες ακινήτων ύψους 1,15 δισ. ή 41,4% από το 2013.
Στο σκέλος των έμμεσων φόρων το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2013 παρά το γεγονός ότι το τρέχον έτος «κλείνει» με ύφεση 4% ενώ το 2014 υπολογίζεται ανάπτυξη 0,6%. Συγκεκριμένα υπολογίζεται να εισπραχθούν 24,08 δισ. έναντι πρόβλεψης για φέτος 24,5 δισ. ευρώ.
Συνολικά τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υπολογίζεται να ανέλθουν στα 49,693 δισ. από 47,382 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%.
Σχετικά με τους άμεσους φόρους τα φυσικά πρόσωπα θα καταβάλουν το 2014 το ποσό των 6,88 δισ. μειωμένο κατά 13,8% σε σχέση με το τρέχον έτος. Αυτό θα συμβεί καθώς θα φορολογούνται ως νομικά πρόσωπα κατηγορίες φορολογούμενων που μέχρι σήμερα φορολογούνταν ως φυσικά πρόσωπα. Παρά τη «μεταφορά» των φυσικών προσώπων, το ποσό των 6,88 δισ. είναι ιδιαίτερα «φουσκωμένο» εξαιτίας των πρόσφατων αλλαγών στη φορολογία (κατάργηση εκπτώσεων και αφορολογήτων). Αντίθετα τα νομικά πρόσωπα θα καταβάλουν αυξημένους φόρους κατά 137,3% σε σχέση με φέτος αφενός εξαιτίας της ανωτέρω μετατόπισης φορολογούμενων αλλά και διότι ορισμένες επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα αφορολόγητα αποθεματικά (και μάλιστα εντόκως) που είχαν σχηματισθεί το 2003.
Τα φυσικά πρόσωπα θα καταβάλουν 6,88 δισ. ευρώ από:
• Την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα παιδιά, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, τους αγρότες, τους εισοδηματίες και τους μισθωτούς και συνταξιούχους.
• Την κατάργηση των περισσοτέρων εκπτώσεων φόρου και φοροαπαλλαγών. Οι μόνες δαπάνες που θα εκπίπτουν από τον φόρο θα είναι η διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο και οι δωρεές προς το Δημόσιο. Επιπλέον, τα έξοδα για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη θα εκπίπτουν σε ποσοστό 10% από τον φόρο εισοδήματος, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 5% του συνολικού δηλωθέντος ή τεκμαρτού εισοδήματος και μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο αυτό.
• Από τις αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων. Στα εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 10%, και για τα επιπλέον εισοδήματα από την ίδια πηγή θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 33%.
• Τη φορολόγηση των ακινήτων 3,93 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα από τον ενιαίο φόρο ακινήτων υπολογίζονται έσοδα 3,93 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 41,4% σε σχέση με το 2013 ή διαφορετικά 1,15 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην εφαρμογή του ενιαίου φόρου ακινήτων και του ΦΑΠ το 2014, αφετέρου στις εισπράξεις του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων του 2013 (τμήμα των οποίων θα εισπραχθεί μέχρι και τον Μάιο του 2014).
Την ίδια στιγμή ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ύψους 350 εκατ. καθώς και 100-120 εκατ. από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου